MadeIn Gallery participates in Art Basel's Online Viewing Rooms presenting Zhou Zixi's solo project "The Wave"

MadeIn Gallery participates in Art Basel's Online Viewing Rooms presenting Zhou Zixi's solo project "The Wave"

Mar 18, 2020 - Mar 25, 2020

Artist: Zhou Zixi
Art Fair
Nanjing Art Fair International

Nanjing Art Fair International

Dec 14, 2019 - Dec 17, 2019

Artist: MIAO Ying
Art Fair
Art021

Art021

Nov 7, 2019 - Nov 10, 2019

Artists: CHEN Ying , DING Li , LU Pingyuan , XU Zhen , YANG Shen , Yang Yang , Zhi JIANG
Art Fair
WEST BUND ART & DESIGN

WEST BUND ART & DESIGN

Nov 7, 2019 - Nov 10, 2019

Artists: GONG Jian , LU Pingyuan , MIAO Ying , XU Zhen
Art Fair
Paris Internationale

Paris Internationale

Oct 15, 2019 - Oct 20, 2019

Artists: DING Li , LU Pingyuan
Art Fair
Beijing Contemporary

Beijing Contemporary

Aug 29, 2019 - Aug 31, 2019

Artists: GONG Jian , LI Hanwei , LIU Wa
Art Fair

NEWSLETTER