MadeIn Gallery Participates in Art Xiamen 2021

MadeIn Gallery Participates in Art Xiamen 2021

Jun 17, 2021 - Jun 20, 2021

Artists: CHEN Ying , GE Hui , LU Pingyuan , SHANG Liang , SU Yu-Xin , XU ZHEN® , YANG Yang , ZHOU Zixi
Art Fair
MadeIn Gallery Participates in JINGART 2021

MadeIn Gallery Participates in JINGART 2021

Jun 10, 2021 - Jun 13, 2021

Artists: LU Pingyuan , PU Yingwei , SU Yu-Xin , XU ZHEN® , YANG Shen , ZHOU Zixi
Art Fair
Guangzhou Contemporary Art Fair 2020 Booth A02

Guangzhou Contemporary Art Fair 2020 Booth A02

Dec 16, 2020 - Dec 20, 2020

Artists: CHEN Ying , DING Li , LU Pingyuan , XU ZHEN® , YANG Shen , ZHONG Wei
Art Fair
2020 ART021 Shanghai Contemporary Art Fair Booth W25

2020 ART021 Shanghai Contemporary Art Fair Booth W25

Nov 12, 2020 - Nov 15, 2020

Opening: Nov 12, 2020 14:00 Thursday
Artists: DING Li , LIU Wa , LU Pingyuan , PU Yingwei , SU Yu-Xin , WANG Ziquan , XU ZHEN®
Art Fair
Yangtze Art Fair 2020 Booth A15

Yangtze Art Fair 2020 Booth A15

Oct 15, 2020 - Oct 18, 2020

Opening: Oct 15, 2020 11:00 Thursday
Artists: CHEN Ying , DING Li , LU Pingyuan , SU Yu-Xin , XU ZHEN® , YANG Shen
Art Fair
Beijing Contemporary 2020 Booth B4

Beijing Contemporary 2020 Booth B4

Sep 25, 2020 - Sep 30, 2020

Opening: Sep 25, 2020 15:00 Friday
Artist: YANG Shen
Art Fair

NEWSLETTER