Art as Living Organism

Art as Living Organism

May 8, 2021 - Jun 30, 2021

Opening: May 8, 2021 16:00 Saturday
Artists: GE Hui , SONG Kun , XU ZHEN®
Group Exhibition
Ongoing
Mortal at the Helm

Mortal at the Helm

Mar 20, 2021 - Apr 30, 2021

Opening: Mar 20, 2021 16:00 Saturday
Artist: SHANG Liang
Solo Exhibition
Hol!day

Hol!day

Jan 16, 2021 - Feb 28, 2021

Opening: Jan 16, 2021 16:00 Saturday
Artist: Slime Engine
Solo Exhibition
The Picture Is Not at Ease

The Picture Is Not at Ease

Nov 7, 2020 - Jan 10, 2021

Opening: Nov 7, 2020 16:00 Saturday
Artists: CHEN Ying , SU Yu-Xin , WANG Ziquan
Group Exhibition
Zheng Yuan: Forward, Backward

Zheng Yuan: Forward, Backward

Sep 30, 2020 - Nov 1, 2020

Opening: Sep 30, 2020 16:00 Wednesday
Artist: ZHENG Yuan
Solo Exhibition
Illusive Particles

Illusive Particles

Aug 22, 2020 - Sep 21, 2020

Opening: Aug 22, 2020 16:00 Saturday
Artists: CAI Jian , FENG Zhixuan , LI Hanwei , LU Boyu , LU Pingyuan , WANG Ziquan , ZHONG Wei
Group Exhibition

NEWSLETTER