Ding Li: April 12th, No. 106, 2879 Longteng Avenue

Ding Li: April 12th, No. 106, 2879 Longteng Avenue

Apr 12, 2020 - May 30, 2020

Opening: Apr 12, 2020 Sunday
Artist: DING Li
Solo Exhibition
LIU WA: MOON MILK; PU YINGWEI: CHINA CAPITAL; SU YU-XIN: ALMOST NO MEMORY

LIU WA: MOON MILK; PU YINGWEI: CHINA CAPITAL; SU YU-XIN: ALMOST NO MEMORY

Jan 11, 2020 - Feb 28, 2020

Opening: Jan 11, 2020 16:00 Saturday
Artists: LIU Wa , Pu Yingwei , Su Yu-Xin
Group Exhibition

NEWSLETTER