The Picture Is Not at Ease

The Picture Is Not at Ease

Nov 7, 2020 - Jan 10, 2021

Opening: Nov 7, 2020 16:00 Saturday
Artists: CHEN Ying , SU Yu-Xin , WANG Ziquan
Group Exhibition
Zheng Yuan: Forward, Backward

Zheng Yuan: Forward, Backward

Sep 30, 2020 - Nov 1, 2020

Opening: Sep 30, 2020 16:00 Wednesday
Artist: ZHENG Yuan
Solo Exhibition
Illusive Particles

Illusive Particles

Aug 22, 2020 - Sep 21, 2020

Opening: Aug 22, 2020 16:00 Saturday
Artists: CAI Jian , FENG Zhixuan , LI Hanwei , LU Boyu , LU Pingyuan , WANG Ziquan , ZHONG Wei
Group Exhibition
Ding Li: April 12th, No. 106, 2879 Longteng Avenue

Ding Li: April 12th, No. 106, 2879 Longteng Avenue

Apr 12, 2020 - May 30, 2020

Opening: Apr 12, 2020 Sunday
Artist: DING Li
Solo Exhibition
LIU WA: MOON MILK; PU YINGWEI: CHINA CAPITAL; SU YU-XIN: ALMOST NO MEMORY

LIU WA: MOON MILK; PU YINGWEI: CHINA CAPITAL; SU YU-XIN: ALMOST NO MEMORY

Jan 11, 2020 - Feb 28, 2020

Opening: Jan 11, 2020 16:00 Saturday
Artists: LIU Wa , PU Yingwei , SU Yu-Xin
Group Exhibition

NEWSLETTER