Three Taels of Cuteness, One Catty of Greatness

Three Taels of Cuteness, One Catty of Greatness

Nov 11, 2021 - Dec 31, 2021

Opening: Nov 10, 2021 15:00 Wednesday
Curator: Lu Mingjun
Artist: XU ZHEN®
Solo Exhibition
Lu Pingyuan: The First Artist

Lu Pingyuan: The First Artist

Sep 25, 2021 - Oct 27, 2021

Opening: Sep 25, 2021 16:00 Saturday
Curator: Zian CHEN
Artist: LU Pingyuan
Solo Exhibition
USB Multi-Port Linking Exhibition

USB Multi-Port Linking Exhibition

Aug 27, 2021 - Sep 15, 2021

Opening: Aug 27, 2021 14:30 Friday
Artists: CAI Jian , FANG Yang , FENG Zhixuan , LANG Gangao , LI Hanwei , LU Boyu , MO Shaolong , Shanliang , TIAN Yi , WANG Yuchen , WANG Ziquan , XIA Chengan , ZHANG Ke , ZHANG Wenyi
Group Exhibition
Art as Living Organism

Art as Living Organism

May 8, 2021 - Jun 30, 2021

Opening: May 8, 2021 16:00 Saturday
Artists: GE Hui , SONG Kun , XU ZHEN®
Group Exhibition
Shang Liang: Mortal at the Helm

Shang Liang: Mortal at the Helm

Mar 20, 2021 - Apr 30, 2021

Opening: Mar 20, 2021 16:00 Saturday
Artist: SHANG Liang
Solo Exhibition
Hol!day

Hol!day

Jan 16, 2021 - Feb 28, 2021

Opening: Jan 16, 2021 16:00 Saturday
Artist: Slime Engine
Solo Exhibition

NEWSLETTER