ART021 Shanghai Contemporary Art Fair 2021

2021.11.11-2021.11.14

MadeIn Gallery is pleased to present a selection of works, by artists Cai Jian, Chen Ying, Yang Shen, Lu Pingyuan, Mo Shaolong, Pu Yingwei, Shang Liang, Song Kun, Su Yu-Xin, Wang Ziquan, XU ZHEN® and Yang Yang at 2021 ART021 Shanghai Contemporary Art Fair.